Creators Masterclass

Betingelser

Såfremt jeg indsender min idé til Creators Masterclass accepterer jeg nedenstående betingelser:
  1. Jeg bekræfter, at jeg har den fulde ophavsret til den indsendte idé. Der er ingen andre ophavsmænd eller rettighedshavere, hverken personer eller andre selskaber.
  2. Idéen bryder ikke med nogen privatlivsrettigheder, copyright- eller andre tredjepartsrettigheder.
  3. Ved indsendelse af idé, accepterer jeg, at repræsentanter udpeget af Creators Masterclass/Laud People/Bermuda Production gennemlæser og behandler min idé.
  4. Såfremt jeg udvælges til optagelse på Creators Masterclass, modtager jeg en mail fra den officielle mailadresse CreaM@creatorsmasterclass.tv.
  5. Hvis jeg bliver valgt til Creators Masterclass, er jeg ikke forpligtet til at acceptere optagelsen.
  6. Såfremt jeg bliver optaget på Creators Masterclass, accepterer jeg, at idéen i denne periode ikke kan udbydes til salg/udvikling til tredjepart. Creators Masterclass/Laud People/Bermuda Production vil indgå særskilte aftaler med de optagne deltagere, som beskriver dette.
  7. Såfremt Creators Masterclass/Laud People/Bermuda Production eller deres repræsentanter ønsker at indgå aftale om udvikling eller salg af en idé, sker dette kun efter indgåelse af skriftlig kontrakt mellem de involverede parter.
  8. Ved endt forløb er du stadig ejer af idéen og kan selv beslutte, hvordan eller med hvem du vil indgå kontrakt ved en eventuel produktion eller distribution af format.

Uanset ovenstående, er jeg indforstået med, at mit materiale kan blive brugt uden nogen forpligtelse eller betaling til mig i det omfang, at (a) idéen ligner eller indeholder elementer af et koncept, der allerede ejes af Laud People, Bermuda Production eller deres repræsentanter – eller er under udvikling på indsendelsestidspunktet, (b) at idéen eller elementer af idéen ikke er unik eller konkret nok til at være beskyttet som IP-rettighed, (c) at idéen er blevet offentliggjort af nogen på tidspunktet for indsendelsen, eller at (d) idéen allerede findes frit tilgængeligt.